boligpapirer.dk    |    Gøgeurten 34    |    7500 Holstebro    |    CVR: 34924708

   
    72 217 217
   post@boligpapirer.dk

Hvad en en tingbogsattest?

En udskrift fra Tinglysningsretten, hvoraf det fremgår, hvem der ejer ejendommen, hvilke lån, der er i ejendommen, hvilke servitutter, der er på ejendommen samt seneste offentlige vurdering for ejendommen.
Det har siden 1. juli 2013 været gratis at søge ovenstående oplysninger Tinglysningsrettens hjemmeside.