Behandling af persondata

Dataansvarlig for behandling af persondata er:
boligpapirer.dk
CVR-nr. 34924708
Gøgeurten 34
7500 Holstebro
Tlf. 72 217 217
Mail: post@boligpapirer.dk

§ 1 Persondata
Persondata er alle oplysninger/informationer, der kan identificere eller henføres direkte til en person.
Den dataansvarlige er ansvarlig for, at de oplysninger (navn, adresse, kontaktoplysninger m.v.), som måtte gives til boligpapirer.dk, eller som boligpapirer.dk indhenter fra offentlige myndigheder i forbindelse med behandling af en sag, ikke videregives til tredjemand uden uigenkaldeligt samtykke.

§ 2 Anvendelse
Ved oplysning af persondata til den dataansvarlige, bekræftes og accepteres det, at den dataansvarlige må anvende disse oplysninger i forbindelse med den sag, som ønskes udført.
Herudover bruges oplysninger også i forbindelse med reglerne om Hvidvask (GDPR) – se mere herom under Forretningsbetingelser – således den dataansvarlige altid overholder gældende lovgivning.

§ 3 Opbevaring
Alle personoplysninger opbevares i det tidsrum, som det er tilladt/krav om i gældende lov. Dvs. at perioden for opbevarelse af oplysninger kan variere fra sag til sag. Ved henvendelse til den dataansvarlige kan det oplyses, hvor lang tid givne persondata opbevares/gemmes.
Alle persondata slettes, når det ikke længere er krævet/tilladt, at den dataansvarlige opbevarer oplysningerne.

§ 4 Videregivelse af persondata til tredjemand
Den dataansvarlige videregiver kun data til tredjemand, såfremt der er givet samtykke hertil. Se i øvrigt mere under Forretningsbetingelser, § 3 Fortrolighedspolitik.

§ 5 Indsigt
Det er en ret for kunder – tidligere som nuværende – at få oplyst, hvilke persondata den dataansvarlige opbevarer/gemmer, samt tidsrammen for opbevarelsen.

§ 6 Indsigelse/Klage
Kunder kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at persondata anvendes, ligesom tidligere afgivne samtykker kan tilbagekaldes ved henvendelse til den dataansvarlige. Desuden har kunder ret til at få slettet sine persondata – såfremt gældende lov ikke kræver, at persondataopbevares – ligesom fejlbehæftede persondata kan kræves rettet.
Ved klage over den dataansvarliges behandling af persondata, kan der rettes henvendelse til Datatilsynet.

boligpapirer.dk

Gøgeurten 34
7500 Holstebro
CVR: 34924708

72 217 217

post@boligpapirer.dk