Hvad er en refusionsopgørelse?

Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes en opgørelse over udgifter, der vedrører den handlede bolig. Typiske poster på en refusionsopgørelse er ejendomsskatter, renovationsafgifter, oliebeholdning, vandafledningsbidrag m.m.

Endvidere vil sælgers andel af en evt. tegnet ejerskifteforsikring også blive medtaget på refusionsopgørelsen.

Endelig kan der være særlige aftaler, der også medtages på refusionsopgørelsen. F.eks. hvis sælger skal godtgøre en kontant sum, såfremt en skade ikke er repareret pr. overtagelsesdagen.
Typisk vil forbrug (el, vand og varme) ikke skulle medtages på refusionsopgørelsen, da disse som oftest afregnes direkte til de respektive forsyningsværker, hvorfor forsyningsselskaberne udarbejder flytteopgørelse på baggrund af aflæsningstal pr. overtagelsesdagen.

Brug for rådgivning i forbindelse med din handel?

Du er altid velkommen til at kontakte boligpapirer.dk for at høre, hvad boligpapirer.dk kan gøre for dig eller for personligt møde.

boligpapirer.dk’s indehaver, Brian Christensen, er uddannet ejendomsmægler og har siden 2005 arbejdet med handel af ejendomme. Det har bl.a. givet mere end 15 års erfaring som kørende ejendomsmægler (både privat og erhverv), 2 års erfaring fra dommerkontor/tinglysningsretten samt siden 2013 eget skødekontor.