Hvad er en refusionsopgørelse?

Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes en opgørelse over udgifter, der vedrører den handlede bolig. Typiske poster på en refusionsopgørelse er ejendomsskatter, renovationsafgifter, oliebeholdning, vandafledningsbidrag m.m.

Endvidere vil sælgers andel af en evt. tegnet ejerskifteforsikring også blive medtaget på refusionsopgørelsen.

Endelig kan der være særlige aftaler, der også medtages på refusionsopgørelsen. F.eks. hvis sælger skal godtgøre en kontant sum, såfremt en skade ikke er repareret pr. overtagelsesdagen.
Typisk vil forbrug (el, vand og varme) ikke skulle medtages på refusionsopgørelsen, da disse som oftest afregnes direkte til de respektive forsyningsværker, hvorfor forsyningsselskaberne udarbejder flytteopgørelse på baggrund af aflæsningstal pr. overtagelsesdagen.

Brug for rådgivning?

Du er altid velkommen til at kontakte boligpapirer.dk for et personligt møde.

Boligpapirer.dk’s indehaver, Brian Christensen, der er uddannet ejendomsmægler, har siden 2005 arbejdet med handel af ejendomme. Det har bl.a. givet mere end 10 års erfaring som ejendomsmægler (både privat og erhverv), 2 års erfaring fra dommerkontor/tinglysningsretten samt siden 2012 ved skødekontor.