Skilsmisse

(Ophævelse af samliv)

Er du og din partner gået fra hinanden, og skal den ene af jer overtage jeres tidligere fælles bolig, så skal der tinglyses nyt skøde, hvor kun den ene står som ejer.
Uanset om det er en skilsmisse eller samlivsophør, uden at I har været gift, så klarer boligpapirer.dk det hele – nemt og sikkert for jer, så I kan komme videre.

Tinglysningsmæssigt sker det ved, at den, der bliver boende i den fælles bolig, køber (enten ved at gældsovertage fælles lån, overføre købesummen til den sælgende part eller en kombination heraf) den andel, som den fraflyttende part ejer.
boligpapirer.dk har også kontakten med banken i forbindelse med evt. gældsovertagelse, så handlen gennemføres juridisk korrekt for alle parter.

boligpapirer.dk udarbejder i denne forbindelse aftalegrundlaget i form af en overdragelsesaftale, sørger for at tinglyse det nye ejerforhold og evt. udarbejde refusionsopgørelse, hvis dette ønskes.

Er du det mindste i tvivl i forbindelse med, hvordan overdragelsen klares ved skilsmisse, så kontakt ganske uforpligtende boligpapirer.dk for at høre, hvordan boligpapirer.dk kan hjælpe jer i forbindelse med jeres skilsmisse / samlivsophør.

Skilsmisse

Fast pris: Kr. 3.000,- *

  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
  • Tinglysning af skøde
  • Evt. refusionsopgørelse

Udover honorar til boligpapirer.dk skal der påregnes udgift til tinglysningsafgift for skødet.

 

* boligpapirer.dk er berettiget til 50 % af honoraret, hvis overdragelsesaftalen er underskrevet, selvom handlen ikke gennemføres (skødet ikke tinglyses).

Download og udfyld skema