Anpart af ejendom

Er du ejer af en bolig eller grund, hvor der skal skrives en medejer på skødet, så lad boligpapirer.dk stå for opgaven.

Har din ægtefælle/samlever ikke tidligere stået på skødet, men banken i forbindelse med f.eks. låneomlægning nu kræver, at I begge står anført som ejere på skødet, kan boligpapirer.dk hjælpe med sagen.

Ved overdragelse af en anpart udfærdiger boligpapirer.dk overdragelsesaftale for den del af ejendommen, som skal overdrages og tinglyser efterfølgende skøde og laver evt. refusionsopgørelse. Købesummen kan enten være en gældsovertagelse, en overførsel af købesummen til den sælgende part, optagelse af nyt, fælles lån, gave eller en kombination af mulighederne.

Er du det mindste i tvivl i forbindelse med overdragelse af anpart, så kan du ganske uforpligtende kontakte boligpapirer.dk for at høre, hvad boligpapirer.dk kan gøre for dig.

Anpart af ejendom

Fast pris: Kr. 5.000,- *

  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
  • Tinglysning af skøde
  • Evt. refusionsopgørelse

Udover honorar til boligpapirer.dk skal der påregnes udgift til ejendomsdatarapport og tinglysningsafgift for skødet.

 

* boligpapirer.dk er berettiget til 50 % af honoraret, hvis overdragelsesaftalen er underskrevet, selvom handlen ikke gennemføres (skødet ikke tinglyses).

Download og udfyld skema