Hvad er en overdragelsesaftale?

I forbindelse med skilsmisser, familieoverdragelser eller en anpart, hvor f.eks. din samlever skal noteres på skødet, vil der typisk ikke skulle deponeres kontanter, hvorfor man i disse tilfælde overdrager ejerskab, og derfor udarbejder en overdragelsesaftale. En overdragelsesaftale indeholder de samme aftaler, som en købsaftale.

Brug for rådgivning i forbindelse med din handel?

Du er altid velkommen til at kontakte boligpapirer.dk for at høre, hvad boligpapirer.dk kan gøre for dig eller for personligt møde.

boligpapirer.dk’s indehaver, Brian Christensen, er uddannet ejendomsmægler og har siden 2005 arbejdet med handel af ejendomme. Det har bl.a. givet mere end 15 års erfaring som kørende ejendomsmægler (både privat og erhverv), 2 års erfaring fra dommerkontor/tinglysningsretten samt siden 2013 eget skødekontor.