Hvad er tinglysningsafgift / registreringsafgift?

Nedenfor findes eksempler på, hvordan tinglysningsafgift/registreringsafgift beregnes i forskellige situationer.

– Hovedregel (ved almindelig fri handel):
Tinglysningsafgiften beregnes som 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + kr. 1.850,- i fast afgift, hvis der er tale om et enfamiliehus, flerfamiliehus, ejerlejlighed eller fritidshus.

Undtagelse:
Er ejerskiftet ikke sket som almindelig fri handel (f.eks. familieoverdragelse) skal der betales tinglysningsafgift af 85 % (80 %, hvis der er kommet ny ejendomsvurdering efter oktober 2019) af ejendomsværdien, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen.
Du kan her finde den offentlige ejendomsværdi.

Ved ejerskifte af andre typer ejendomme, skal der betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af hhv. offentlig ejendomsværdi og købesum.

Du kan også se mere om de beregning af afgiften på SKAT’s hjemmeside.

Eksempel 1 (ved almindelig fri handel)
Handelspris: kr. 1.225.000,-
Ejendomsværdi: kr. 1.500.000,-
Afgiften beregnes af handelsprisen uanset ejendomsværdien: 0,6 % af kr. 1.225.000,- = kr. 7.350,-
Da den variable afgift skal være delelig med 100, oprundes afgiften derfor til kr. 7.400,-, og hertil lægges den faste afgift på kr. 1.850,-, således den samlede afgift er kr. 9.250,-

Eksempel 2 (ved ikke almindelig fri handel – f.eks. familieoverdragelse)
Handelspris: kr. 1.100.000,-
Ejendomsværdi: kr. 1.000.000,-
Afgiften beregnes i dette eksempel af handelsprisen: 0,6 % af kr. 1.100.000,- = kr. 6.600,-
Hertil lægges den faste afgift på kr. 1.850,-, således den samlede afgift er kr. 8.450,-

Eksempel 3 (ved ikke almindelig fri handel – f.eks. familieoverdragelse)
Handelspris: kr. 700.000,-
Ejendomsværdi: kr. 990.000,- (85 % heraf er kr. 841.500,-)
Afgiften beregnes i dette eksempel af ejendomsvurderingen, da handelsprisen er lavere end 85 % af ejendomsværdien: 0,6 % af kr. 841.500,- = 5.049
Da den variable afgift skal være delelig med 100, oprundes afgiften derfor til kr. 5.100,-, og hertil lægges den faste afgift på kr. 1.850,-, således den samlede afgift er kr. 6.950,-

Brug for rådgivning i forbindelse med din handel?

Du er altid velkommen til at kontakte boligpapirer.dk for at høre, hvad boligpapirer.dk kan gøre for dig eller for personligt møde.

boligpapirer.dk’s indehaver, Brian Christensen, er uddannet ejendomsmægler og har siden 2005 arbejdet med handel af ejendomme. Det har bl.a. givet mere end 15 års erfaring som kørende ejendomsmægler (både privat og erhverv), 2 års erfaring fra dommerkontor/tinglysningsretten samt siden 2013 eget skødekontor.