Hvad er en servitut?

En begrænsning for ejeren af ejendommen / grunden, hvorpå servitutten er tinglyst. Det kaldes også en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom.

For at være gyldig, skal servitutten være tinglyst på ejendommen (med undtagelse af vejrettigheder, som blot skal være indtegnet på ejendommens matrikelkort). Ejeren af ejendommen skal tillige respektere de servitutter, der er tinglyst på ejendommen.

Du kan læse meget mere om servitutter på dette link til www.boligejer.dk.

tingbogsattesten kan du se, om der er servitutter på en given ejendom, og på Tinglysningsrettens hjemmeside, kan du finde servitutterne i deres helhed.

Brug for rådgivning?

Du er altid velkommen til at kontakte boligpapirer.dk for et personligt møde.

Boligpapirer.dk’s indehaver, Brian Christensen, der er uddannet ejendomsmægler, har siden 2005 arbejdet med handel af ejendomme. Det har bl.a. givet mere end 10 års erfaring som ejendomsmægler (både privat og erhverv), 2 års erfaring fra dommerkontor/tinglysningsretten samt siden 2012 ved skødekontor.