Hvad er en servitut?

En begrænsning for ejeren af ejendommen / grunden, hvorpå servitutten er tinglyst. Det kaldes også en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom.

For at være gyldig, skal servitutten være tinglyst på ejendommen (med undtagelse af vejrettigheder, som blot skal være indtegnet på ejendommens matrikelkort). Ejeren af ejendommen skal tillige respektere de servitutter, der er tinglyst på ejendommen.

Du kan læse meget mere om servitutter på dette link til www.boligejer.dk.

tingbogsattesten kan du se, om der er servitutter på en given ejendom, og på Tinglysningsrettens hjemmeside, kan du finde servitutterne i deres helhed.

Brug for rådgivning i forbindelse med din handel?

Du er altid velkommen til at kontakte boligpapirer.dk for at høre, hvad boligpapirer.dk kan gøre for dig eller for personligt møde.

boligpapirer.dk’s indehaver, Brian Christensen, er uddannet ejendomsmægler og har siden 2005 arbejdet med handel af ejendomme. Det har bl.a. givet mere end 15 års erfaring som kørende ejendomsmægler (både privat og erhverv), 2 års erfaring fra dommerkontor/tinglysningsretten samt siden 2013 eget skødekontor.