boligpapirer.dk    |    Gøgeurten 34    |    7500 Holstebro    |    CVR: 34924708

   
    72 217 217
   post@boligpapirer.dk

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Forsikring, der kan tegnes af køber i forbindelse med en hushandel i min. fem år frem (kan forlænges til ti år eller tegnes for ti år med det samme). Forsikringen dækker, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen dækker derfor ikke fejl og mangler, der er nævnt i disse rapporter.

Det er en forudsætning at der er udarbejdet både tilstandsrapport og elinstallationsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring.