boligpapirer.dk    |    Gøgeurten 34    |    7500 Holstebro    |    CVR: 34924708

   
    72 217 217
   post@boligpapirer.dk

Skilsmisse / Anpart Af Ejendom   arrow

Skal du skilles og har banken godkendt den ene af jer til at være eneejer af jeres fælles bolig, så skal der tinglyses nyt skøde, således I ikke begge står på skødet.

Tinglysningsmæssigt sker dette ved, at den, der bliver boende i den fælles bolig, køber (enten ved at gældsovertage et fælles lån, overføre købesummen til den sælgende part eller en kombination heraf) den andel, som den fraflyttende part ejer.
boligpapirer.dk udarbejder i denne forbindelse aftalegrundlaget i form af en overdragelsesaftale, sørger for at tinglyse det nye ejerforhold og evt. udarbejde refusionsopgørelse, hvis dette ønskes.

Du kan under priser se, hvilke udgifter der er i forbindelse med sagen.

Er du i tvivl om, hvilke oplysninger boligpapirer.dk skal bruge i forbindelse med din sag, kan du hente Spørgeskema vedr. skilsmisse, udfylde og sende det på mail til post@boligpapirer.dk, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.

– o –

Skal du handle en anpart af en ejendom, fordi du og din partner er flyttet sammen, og I begge derfor skal stå på skødet, så kan boligpapirer.dk også hjælpe.

I denne forbindelse udfærdiges en købsaftale for den del af ejendommen, som den indflyttende part skal overtage. Købesummen kan enten være en gældsovertagelse, en overførsel af købesummen til den sælgende part, optagelse af nyt, fælles lån eller en kombination af mulighederne.
boligpapirer.dk udarbejder købsaftale, tinglyser det nye ejerforhold og evt. refusionsopgørelse, hvis dette ønskes.

Du kan under priser se, hvilke udgifter der er i forbindelse med sagen.

Er du i tvivl om, hvilke oplysninger boligpapirer.dk skal bruge i forbindelse med din sag, kan du hente Spørgeskema vedr. anpart af ejendom, udfylde og sende det på mail til post@boligpapirer.dk, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.