boligpapirer.dk    |    Gøgeurten 34    |    7500 Holstebro    |    CVR: 34924708

   
    72 217 217
   post@boligpapirer.dk

Hvad er en servitut?

En begrænsning for ejeren af ejendommen / grunden, hvorpå servitutten er tinglyst. Det kaldes også en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom.

For at være gyldig, skal servitutten være tinglyst på ejendommen (med undtagelse af vejrettigheder, som blot skal være indtegnet på ejendommens matrikelkort). Ejeren af ejendommen skal tillige respektere de servitutter, der er tinglyst på ejendommen.

Du kan læse meget mere om servitutter på dette link til www.boligejer.dk.

tingbogsattesten kan du se, om der er servitutter på en given ejendom, og på Tinglysningsrettens hjemmeside, kan du finde servitutterne i deres helhed.