boligpapirer.dk    |    Gøgeurten 34    |    7500 Holstebro    |    CVR: 34924708

   
    72 217 217
   post@boligpapirer.dk

Hvad er en refusionsopgørelse?

Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes en opgørelse over udgifter, der vedrører den handlede bolig. Typiske poster på en refusionsopgørelse er ejendomsskatter, renovationsafgifter, oliebeholdning, vandafledningsbidrag m.m.
Endvidere vil sælgers andel af en evt. tegnet ejerskifteforsikring også blive medtaget på refusionsopgørelsen.
Endelig kan der være særlige aftaler, der også medtages på refusionsopgørelsen. F.eks. hvis sælger skal godtgøre en kontant sum, såfremt en skade ikke er repareret pr. overtagelsesdagen.
Typisk vil forbrug (el, vand og varme) ikke skulle medtages på refusionsopgørelsen, da disse som oftest afregnes direkte til de respektive forsyningsværker, hvorfor forsyningsselskaberne udarbejder flytteopgørelse på baggrund af aflæsningstal pr. overtagelsesdagen.