boligpapirer.dk    |    Gøgeurten 34    |    7500 Holstebro    |    CVR: 34924708

   
    72 217 217
   post@boligpapirer.dk

Hvad er en overdragelsesaftale?

I forbindelse med skilsmisser, familieoverdragelser eller en anpart, hvor f.eks. din samlever skal noteres på skødet, vil der typisk ikke skulle deponeres kontanter, hvorfor man i disse tilfælde overdrager ejerskab, og derfor udarbejder en overdragelsesaftale. En overdragelsesaftale indeholder de samme aftaler, som en købsaftale.