Tinglysning af skøde

Har du købt eller solgt, og har du helt styr på det juridiske indhold af købsaftalen, så du ikke har brug for køberrådgivning, men alene skal have tinglyst skøde i forbindelse med handlen, kan boligpapirer.dk naturligvis håndtere sagen. boligpapirer.dk kan forestå...